Tisková zpráva ERC:
V pondělí 27.června se v dopoledních hodinách uskutečnila v zasedací místnosti ČBK v Praze Dejvicích tisková konference k zahájení činnosti ekumenické komise pro Husovo jubileum v roce 2015.
Znovuobnovení činnosti ekumenické komise, ve které se sešlo celkem 19 lidí, představitelů církví, zástupců teologických fakult a také historičtí badatelé, je motivováno blížícím se významným jubileem, 600.výročím upálení Mistra Jana Husa, které si nejen v České republice budeme připomínat v r.2015. 

Hus je, dle slov dr.T.Halíka, jednoho z účastníků tiskové konference a člena ekumenické komise, klíčovou postavou našich duchovních dějin a komise by se ráda podílela na uvedení jeho osoby v kontextu našeho národní povědomí. V ekumenické komisi tedy nepůjde primárně o badatelskou či historickou práci, ale spíš představení Husova "druhého života", tedy jako nábožensko-mravní postavy, která jako symbol putuje dějinami.


Další z účastníků tiskové konference, biskup F.Radkovský, představil nové webové stránky věnované celému projektu, a sice www.jan-hus.eu. Předseda Ekumenické rady církví v ČR a synodní senior ČCE Joel Ruml, připoměl, že komise si klade za jeden z cílů také vyvrátit obecnou českou představu o tom, že státní svátek - výročí upálení Mistra Jana Husa - je hlavně o tom, mít den volna navíc. Takto je tento den totiž běžně většinou české veřejnosti vnímán. Bratři J.B.Lášek, děkan Husitské teologické fakulty UK a patriarcha CČSH T.Butta poté připoměli některé badatelské projekty k osobnosti Mistra Jana Husa z minulosti. Všichni účastníci tiskové konference také odpovídali na dotazy přítomných novinářů.


Mgr. Sandra Silná, tisková mluvčí a vedoucí tajemnice ERC v ČR
Zde naleznete výchozí text o smyslu komise (autorem je dr.Jaroslav Šebek)