Milí přátelé, do 30. 10. 2011 je možné zasílat finanční prostředky na pomoc Japonsku a japonským křesťanům přes Ekumenickou radu církví v ČR.

Pro zaslání platby použijte účet: 473 492 623 / 0300 a variabilní symbol: 20110630.
Prosím nezapomeňte uvést výše uvedený variabilní symbol, abychom váš dar mohli správně identifikovat.
Zaslané finanční prostředky budou zaslány hromadně na pomoc Japonsku a Japonským křesťanům. Více o této pomoci naleznete zde: http://www.ekumenickarada.cz/2108