Synodní rada Českobratrské církve evangelické s pohnutím a lítostí sleduje poslední události v Norsku.
Kromě celé události, obětí a bolesti, se jí dotýká to, že původce hrozného činu se mimo jiné hlásí také ke křesťanství. S křesťanstvím však jeho myšlení a čin nemají nic společného, je to naprostá diskreditace toho, co od svých následovníků žádá Ježíš Kristus. Nejen jako lidé, ale rovněž jako křesťané, odmítáme jeho jednání stejně jako přístup k životu a pohled na soužití s druhými. 
Protože je nám dáno žít v malé zemi a dosud jsme nic podobného v takové blízkosti a míře nezažili, neumíme v celé šíři obsáhnout, co znamená tak brutální útok na děti, rodiče a rodiny a co to ve svém důsledku znamená pro společnost, pro kterou mezilidská důvěra, otevřenost a úcta jednoho k druhému byly základní kameny společného soužití.
Protože ještě neustal proud informací, které tragédii v Norsku stále víc a více odhalují, neumíme nic jiného než na dálku být solidární se všemi zasaženými lidskou zvůlí a modlit se za ty, kdo prožívají hluboké rozčarování z tak snadného zneužití svobody. Vzájemně nás sbližuje odhodlání bránit tomu, aby zlo a násilí měly tak otevřený přístup do jednotlivých lidských životů.
Přestože obrovská vlna solidarity nenahradí ztracené životy a sotva kdy zacelí rány, které vytvořily události z konce minulého týdne, věříme, že odpovědí na setkání s touto podobou lidské choromyslnosti, fanatičnosti a zvrhlosti je soustředěné rozvíjení všeho, co život obohacuje, a to i s vědomím, že zranitelnost lidského společenství tak zůstane napořád vysoká.
Protože však známe, co znamená šíření nenávistných, zhoubných a nelidských idejí a myšlenek, uvědomujeme si, že pokojná budoucnost našich dětí a mladé generace obecně bude záviset jedině na tom, co jedna generace předá těm, kdo ji pozvolna střídají. V této souvislosti si uvědomujeme svůj dluh, protože výchova k obětavosti, úctě k druhým, k pokornému užívání vymožeností svobody a nakládání s právy člověka obecně ztratila svůj významný podíl při formování úrovně budoucího života a soužití lidí.
Rodinám, norské společnosti a norským křesťanům posíláme co nejupřímnější projevy účasti, se kterou neseme jejich smutek. Zároveň přejeme, aby oběti, které byly násilím a nedobrovolně přineseny, nezůstaly pouhým upozorněním na značnou bezbrannost výdobytků lidské civilizace. Kéž Pán Bůh dá, aby nám desítky zemřelých připomínaly vysokou cenu nesamozřejmých darů, které dostáváme my stejně jako naši bližní bez ohledu na jejich vyznání, vzhled, rasu nebo postavení na společenském žebříčku.Synodní rada Českobratrské církve evangelickéLia Valková     Joel Ruml     Pavel Stolař     Daniel Ženatý     Eva Zadražilová     Pavel Kašpar