Synodní rada Českobratrské církve evangelické rozhodla na svém mimořádném zasedání dne 25. července 2011 uvolnit z fondu sociální a charitativní pomoci částku 150 000,- Kč na pomoc obětem katastrofálního sucha a hladomoru ve východní Africe.
Foto zdroj: Člověk v tísni
Jako již vícekrát, chceme při poskytnutí prostředků znovu využít naší osvědčené spolupráce s pomocným dílem švýcarských církví. HEKS již odeslal okamžitou pomoc ve výši 300 000,- CHF prostřednictvím své lokální partnerské organizace OSHO - Oromo Self-Help Organization. Ta rozdělí během tří měsíců v regionu Borana potraviny pro 8 000 lidí, postižených suchem a hladomorem. Lidé dostávají kukuřici, olej, luštěniny, děti navíc hotovou kukuřičnou a sójovou směs obohacenou minerály a vitamíny. Kromě potravin v rámci tohoto projektu budou rozděleny také pracovní nástroje, aby mohly být opraveny venkovské příjezdové cesty, upřesňuje formu pomoci náměstek synodní kurátorky Českobratrské církve evangelické Pavel Stolař.
HEKS je v regionu Borana aktivní již od roku 2006 a finančně ho významně podpořil také v době posledního velkého sucha v roce 2008. Díky této pomoci se tam tehdy podařilo vybudovat vodní nádrže, které dodnes fungují. Tato voda stačí pro denní potřebu lidí, nikoliv však dobytka. Později se plánuje z této pomoci poskytnout i osivo, což však zatím nemá smysl, dokud chybí možnost zavlažování.
Synodní rada se nyní obrací na sbory naší církve s výzvou, aby trpící obyvatele východní Afriky podpořily. Pokud se k této iniciativě chcete připojit, můžete zasílat své dary a výsledky sbírek na číslo účtu: 478496703/0300, variabilní symbol 911702. Děkujeme, že Vás neštěstí a utrpení postiženého obyvatelstva na opačném konci Země nenechává lhostejnými a že se aktivně připojujete k řadě těch, kteří pomáhají, doplňuje Stolař.
Zdroj: www.e-cirkev.cz