Zveme vás na festival Hlas pro Svatou zemi, který se koná u příležitosti 20. výročí Společnosti křesťanů a Židů 18. září 2011 v kostele Českobratrské církve evangelické U Jákobova žebříku v Praze 8 Kobylisích.
Foto: Tiichý hlas pro Svatou zemi 2010, Společnost křesťanů a Židů, Creative Commons

Podrobné informace k festivalu naleznete v níže přiložené pozvánce.


Soubory ke stažení:

pozvánka Hlas pro Svatou zemi 18_9_2011.jpg