Milí bratři a milé sestry, 
Řídící výbor Ekumenické rady církví (ŘV ERC), sdružující představitele nebo zástupce členských církví, se při svém zasedání v Tuchoměřicích zabýval také situací v severních Čechách a zprávami,

které hovoří o dění ve Vašem regionu. Byli jsme zajedno v tom, že si takové nepokoje žádají zvýšenou pozornost a ač se každý z nás snažil věcem porozumět, plnému porozumění však stála v cestě vzdálenost oddělující nás od Vašeho kraje. Nedostatek informací nám však nebrání doprovázet Vás všechny, kdo se v takovém prostředí pohybujete a do něho chcete vnášet ducha smíření. Sice se nám nedostávají všechny potřebné informace tak, abychom o celé situaci uměli fundovaně a dobře hovořit a případně přicházet i s návrhy, jak postupovat dále, ale nedomníváme se, že bychom měli prázdné ruce.


Jsme si vědomi toho, že jako představitelé církví můžeme pomáhat dílčím způsobem a jsme k tomu připraveni. Zároveň však chceme pomáhat účelně, a proto se tímto dopisem a jménem ŘV ERC na Vás obracíme s prosbou, abyste nás informovali, budete-li určitou pomoc potřebovat. Uvědomujeme si však, že největší síla spočívá ve Vašem společně koordinovaném postupu. K tomu Vás vybízíme a přejeme potřebný díl vzájemné důvěry a dobré a pevné zázemí v okruhu spolehlivých a obětavých spolupracovníků. Přejeme Vám moudrost v hledání způsobů, jak oslovovat ty, kdo chtějí pokojně věci řešit. Je zřejmé, že jak se dnes tyto věci vyřeší, taková bude nejbližší budoucnost Vašich měst a obcí a lidí, kteří v nich budou dále žít. Obracejí se na nás i ti, kdo za Vámi vyjíždějí a pomáhají se vším, co slibuje poměry hnout k lepšímu, také od nich máme jisté informace, ale nejcennější budou vždycky od těch z Vás, kdo jste v centru dění.


Řídící výbor ERC nás pověřil zasláním tohoto dopisu s vědomím, že jde o první krok. Dáváme jím najevo, že o Vás víme, Vašeho nasazení si vážíme a modlitbami i připraveností více pomáhat Vás provázíme. Činíme tak s vyznáním, že Božím stvořitelským řádům neodpovídá ani jakékoliv extrémistické, rasistické nebo xenofobní myšlení, ale ani vydělování a zneužívání nerovné pozice lidí. Proto je na nás, vyznavačích Kristových, angažovat se v duchu cesty našeho Pána Ježíše Krista, který hřích odmítl, aby mohl člověku podat pomocnou ruku spásy a naděje.


Modlíme se za Vás a přejeme Vám plnost Ducha Božího.


S bratrskými pozdravy jménem Řídícího výboru ERC

Daniel Fajfr         Joel Ruml   Dušan Hejbal

1.místopředseda  předseda   2.místopředsedavyřizuje:

Sandra Silná

vedoucí tajemnice ERC v ČR

Další informace naleznete zde: 
http://www.evangnet.cz/428-vzdycky_se_hleda_obetni_beranek_a_ten_se_nasel_cikani

Soubory ke stažení:

111010_SeverniCechy_dopis.doc