Ve čtvrtek 17. listopadu 2011 u příležitosti oslavy státního svátku Dne boje za svobodu a demokracii proběhne ve svatovítské katedrále Ekumenické modlitební shromáždění za oběti totalitních režimů.

Praha: Na ekumenické modlitební shromáždění za oběti totalitních režimů zvou Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, Mene Tekel, Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze a Ekumenická rada církví. Ekumenické modlitební shromáždění se bude konat v katedrále na Pražském hradě 17. listopadu 2011 v 18:00 hodin. Bude spojena se slavnostním předáváním Svatováclavských medailí a s koncertem. Na něm zazní Requiem W.A.Mozarta. Účinkují Pražský katedrální sbor a orchestr, Dagmar Vaňkátová (soprán), Edita Adlerová (alt), Václav Lemberk (tenor), Tomáš Jindra (bas), a diriguje Josef Kšica. 
CSILic. Monika Vývodová 
vedoucí Tiskového střediska České biskupské konference
(redakčně upraveno)