Ve středu 30.listopadu 2011 se uskutečnilo 8.Valné shromáždění Ekumenické rady církví.
Foto: Nově zvolené předsednictvo ERC s generální sekretářkou ERC, zdroj: Gerhard Frey-Reininghaus

Zasedání se konalo v krásných prostorách kláštera Kapucínů v Praze na Hradčanech, za účasti zástupců všech členských církví ERC v ČR a také hostů z Římskokatolické církve a Církve adventistů sedmého dne.
Na programu jednání byla kromě tradičních bodů, jako je schvalování hospodaření, rozpočtu a programu zasedání Řídícího výboru ERC v dalším roce, také volba nového předsednictva ERC v ČR na další dva roky. Kandidáti Mgr.Joel Ruml (Českobratrská církev evangelická), Ing.Daniel Fajfr (Církev bratrská) a ThMgr.Dušan Hejbal (Starokatolická církev) získali ve volbě nejvíc hlasů a stali se tak "staronovým" předsednictvem, protože tuto funkci zastávali ve stejném složení již v předchozím funkčním období. Důležitým bodem jednání 8.Valného shromáždění ERC byl ideový blok nazvaný "Kam kráčíš, ekumeno?", do kterého svými názory přispěli pražský biskup Církve československé husitské, doc.ThDr.David Tonzar, též referent Komise pro ekumenismus při Ekumenické radě církví v ČR, ThDr.Pavel Černý, emeritní předseda ERC v ČR a vladyka Kryštof, metropolita Pravoslavné církve v Českých zemích a na Slovensku. Tato část 8.Valného shromáždění byla inspirována i nedávno přijatými Želivskými tezemi, které v rámci Ekumenické rady církví v ČR představují důležitý pilíř ekumenického soužití a ekumenické spolupráce. 
Mgr. Sandra Silná 
generální sekretářka
Ekumenická rada církví v ČR
Fotogalerii z 8. VS ERC naleznete zde.
Související zpráva na webu CB: Volba nového předsednictva ERC