Zdroj: Ministerstvo obrany ČR, 26. 1. 2012
Ministr obrany Alexandr Vondra a arcibiskup pražský kardinál Dominik Duka a další církevní představitelé podepsali ve čtvrtek 26. ledna 2012 dodatek k Dohodě o duchovní službě v resortu obrany.
Foto: Vrcholné církevní představitele přivítal ministr obrany Alexandr Vondra
Autor: Mirek Šindelář

Ta byla uzavřena v roce 1998 mezi Ministerstvem obrany ČR, Ekumenickou radou církví a Českou biskupskou konferencí. Obě strany tímto dodatkem přijímají závazek, že do služby vojenského kaplana bude církvemi vysílán takový počet duchovních, aby bylo možné naplnit reálné potřeby rezortu ministerstva obrany v maximálním celkovém počtu čtyřiceti vojenských kaplanů.

Dodatek také upřesňuje, při zachování proporcí, maximální počty kaplanů, které se zavazují poskytnout jednotlivé církve. Podpisu dodatku byli přítomni také náčelník Generálního štábu Armády České republiky armádní generál Vlastimil Picek, synodní senior Českobratrské církve evangelické a předseda Ekumenické rady církví v České republice Joel Ruml, generální sekretářka Ekumenické rady církví Sandra Silná a generální sekretář České biskupské konference Monsignore Tomáš Holub, poradce ministra obrany, který stál u zrodu duchovní služby v ozbrojených silách a působil také jako první hlavní kaplan v Armádě České republiky.

Zároveň byl první vojenským kaplanem, který se zúčastnil zahraniční mise s příslušníky české jednotky v Bosně a Hercegovině.
(Pozn. redakce: Fotogalerii a video z podpisu dodatku naleznete v původním článku.)