Ekumenická rada církví a nadace Divoké husy od loňského roku spolupracují na podpoře sociálních projektů církví a

církevních zařízení.
V lednu byla během Týdne modliteb za jednotu křesťanů v církvích vybrána částka přesahující 30 tisíc Kč. Peníze z Ekumenické rady církví v ČR putovaly na účet Divokých hus, které vybranou částku zdvojnásobily a odeslaly na vybrané projekty.
I v březnu je možné sbírkou podpořit další vybrané aktivity. Prvním projektem je akce "Na světě nejsme sami", kterou pořádá organizace Papežská Misijní díla 15. dubna 2012 v areálu Břevnovského kláštera. Projekt je zaměřen na děti a mládež, během dne bude na programu jarmark, bohoslužba, beseda, soutěže a hry.Druhým projektem, který bychom rádi podpořili, je projekt občanského sdružení Letní dům "Blešák bez blech". Letní dům se soustavně věnuje práci s dětmi z dětských domovů a akce "Blešák bez blech" , dobročinný bazar, který se bude konat 24. dubna 2012 na pražském Náměstí Míru, si klade za cíl formou prodeje předmětů na bleším trhu získat finanční prostředky pro provoz Letního domu.Pokud vás tyto projekty zaujaly, můžete je podpořit tak, že věnujete výtěžek kostelní/sborové sbírky - zasláním na účet Ekumenické rady církví v ČR (č.ú.: 473 492 623/0300), variabilní symbol: 032012, a to do 31.března. Vybrané peníze zašleme Divokým husám, nadace částku zdvojnásobí a odešle žadatelům.Sestry a bratři, děkujeme vám za projevenou podporu!Sandra Silná, generální sekretářka ERC v ČR