"Divoké husy létají z místa na místo. Kdyby zůstaly na jednom místě, zpohodlněly by a časem by již nebyly schopny vzlétnout." Soren Kierkegaard

Spolupráce Ekumenické rady církví s Nadací Divoké husy pokračuje. 
V červenci můžete podpořit následující projekty:
Kunštát Pro Futuro o.p.s., sociální organizaci zaměřující se na pomoc nevidomým  a slabozrakým lidem a lidem s mentálním hendikepem. Společnost Kunštát PRO FUTURO o.p.s. ve svých aktivitách zapojuje postižené spoluobčany do běžného života. Zaměstnává nevidomého a sluchově postiženého muže jako průvodce v Jeskyni Blanických rytířů. Vytváří podmínky pro založení výtvarného atelieru pro mentálně postižené. Čtvrtým rokem sází stromy se zrakově postiženými, stejně dlouho pořádá Den bez barier, kde pomocí hudby a pohybu vzniká prostředí vzájemné radosti a porozumění. Při všech aktivitách se snaží propojit postižené se zdravou částí populace, žáky a studenty.
Pokud se rozhodnete podpořit tuto společnost, prostřednictvím Nadace Divoké husy můžete od poloviny června do 21. července zaslat peníze či dárcovskou SMS na konkrétní projekt Kunštát Pro Futuro, a to benefiční koncert Ivy Bittové, který se uskuteční 22. července od 19 hodin na Zámku Kunštát. Číslo účtu Nadace Divoké husy je 27 000 000/0100, dárcovské SMS lze poslat na číslo 87 777, tvar SMS: DMS HUSY. Cena jedné DMS je 30 Kč, Nadace získá 27 Kč.
Druhým projektem, který můžete podpořit, je projekt Farní charity Tábor. Posláním organizace je zřizování a provozování sociálních služeb, humanitární pomoci  a pomoci lidem v nouzi bez ohledu na jejich státní či politickou příslušnost a příslušnost k rase, pohlaví, národnosti a náboženství. Organizace poskytuje služby sociální prevence, humanitární pomoc a pomoc lidem v nouzi či bez domova. Ve dnech 16. 7. - 17. 8. pořádá Farní charita Tábor Benefiční prodejní výstavu prací klientů centra Auritus, což je centrum poskytující odborné služby v oblasti drogové problematiky v těchto programech: kontaktní centrum, poradenské centrum, terénní program, resocializační programy, programy primární, sekundární a terciální prevence zneužívání návykových látek, rodičovské a individuální poradenství, ambulantní terapie, prodejní galerie a infocentrum. Obdržené finanční prostředky z grantu Nadace Divoké husy budou použity na nákup zdravotnického materiálu, který poslouží k minimalizaci zdravotních rizik vyplývajících z užívání návykových látek. Číslo účtu Nadace Divoké husy je 27 000 000/0100, dárcovské SMS lze poslat na číslo 87 777, tvar SMS: DMS HUSY. Cena jedné DMS je 30 Kč, Nadace získá 27 Kč.
Za vaší podporu vám jménem Ekumenické rady církví v ČR děkujeme! 
Mgr. Sandra Silná, generální sekretářka