V úterý 4. září 2012 uplyne 70 let od mučednické smrti sv. Gorazda,biskupa českého a moravsko-slezského.

Osobnost tohoto světce je pro Pravoslavnou církev podobně jako odkaz svatých Cyrila a Metoděje součástí duchovní identity. Pravoslavná církev v českých zemích je církví cyrilometodějská a také církev svatého mučedníka Gorazda, který obětoval svůj život podle slov sv. evangelia za své přátele. Před 70 lety, 4. září 1942, nacisté popravili biskupa Gorazda, faráře Václava Čikla a předsedu rady starších katedrální pravoslavné církevní obce Jana Sonnevenda. Následující den byl popraven také kaplan Vladimír Petřek. Byla to odplata za hrdinství duchovních, kteří v pravoslavném chrámu Cyrila a Metoděje v pražské Resslově ulici ukryli hlavní aktéry úspěšného atentátu na zastupujícího říšského protektora v Čechách a na Moravě Reinharda Heydricha. Okupanti poté pravoslavnou církev rozpustili a uzavřeli její chrámy.
Z tohoto důvodu jsme povoláni si s úctou připomenout a zároveň pravoslavně duchovně uctít letošní výročí našeho novomučedníka přesně v den jeho mučednické smrti. Pravoslavná církev zve všechny na pouť, která se bude konat ve výroční den mučednické smrti sv. vladyky Gorazda v úterý 4. září 2012. Tato tradice trvá již nepřetržitě 20 let a organizačně je zajišťována Pravoslavnou církevní obcí katedrálního chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze s tímto pořadem:
- v 9.30 hod. sv. liturgie ke cti sv. Gorazda a jeho druhů v památném katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje
- ve 14. 35 hod. v Památníku protifašistického odboje v Kobylisích (na bývalé střelnici) na místě a přesně v hodinu mučednické smrti světce bude sloužena panychida za vladyku Gorazda, duchovní otce ThDr. Vladimíra Petřka, Václava Čikla, bratra Jana Sonnevenda a další spolupracovníky svatého vladyky, kteří v tyto dny před 70 lety položili své životy v Praze - Kobylisích za naši svobodu.
- letos uplyne již třetí rok, co jsme odhalili pamětní desku na zdi Pankrácké věznice (Praha 4), kde byli svatý vladyka Gorazd a jeho druzi internováni a mučeni. Vzpomínka u této památní desky proběhne v 16°° hod.