V pondělí 21. ledna se v podvečerních hodinách v prostorách modlitebny Církve bratrské v Soukenické ulici uskutečnilo tradiční ekumenické setkání u příležitosti Týdne modliteb za jednotu křesťanů.

Foto/video: Aleš Čejka, ERC

Vedle několika desítek věřících se účastnili vedoucí představitelé členských církví Ekumenické rady církví v ČR. Pozvání přijali také kardinál Dominik Duka, kardinál Miloslav Vlk, biskup Plzeňské diecéze František Radkovský a generální sekretář České biskupské konference Mons. Tomáš Holub.


Úvodního slova se zhostil místní kazatel a bývalý předseda Ekumenické rady církví Pavel Černý a blíže seznámil přítomné s charakteristikou letošního Týdne modliteb, na jehož programu pracovali křesťané z Indie. Křesťanská komunita v Indii není velká a je vystavena neustálému pronásledování a diskriminaci. Indičtí křesťané tak podávají svědectví o pevné, neochvějné a statečné víře, za kterou každým dnem bojují.
Foto: autorkou je Monika Mádlová, Starokatolická církev v ČR


Kázáním na ústřední téma letošního Týdne modliteb "Co od nás Hospodin žádá?" (srov. Mich 6, 6-8) posloužil biskup Radkovský a hovořil zejména o závazku jednoty křesťanů, k níž jsme povoláni. Závěrečné přímluvy zazněly z úst nejvyšších představitelů církví, nechyběl současný předseda Ekumenické rady a synodní senior Českobratrské církve evangelické Joel Ruml, místopředsedové Daniel Fajfr (předseda Rady Církve bratrské) a Dušan Hejbal (biskup Starokatolické církve), promluvil patriarcha Církve čs. husitské ThDr. Tomáš Butta, kancléř Pravoslavné církve v ČR a na Slovensku Ján Novák, biskup Jednoty bratrské Jan Klas, superintendent Evangelické církve metodistické Petr Procházka, superintendent Evangelické církve a. v. Marián Čop, předseda Výkonného výboru Bratrské jednoty baptistů Milan Kern a synodní kurátorka Českobratrské církve evangelické Lia Valková.


Týden modliteb za jednotu křesťanů se slaví každý rok od 18. do 25. ledna na severní polokouli a je odezvou na Ježíšovu "velekněžskou modlitbu", v níž prosil „aby všichni byli jedno“ (srov. Jan 17, 18). Pozvání ke společné modlitbě za plnou jednotu však platí celoročně a aktivity v rámci Týdne modliteb by měly být inspirací k následování.


Ekumenická rada vyhlásila k letošnímu Týdnu modliteb za jednotu křesťanů sbírku na pomoc Středisku Diakonie Českobratrské církve evangelické ve Valašském Meziříčí, kterou zprostředkuje Nadace Divoké husy. Do konce ledna je možné zasílat příspěvky na účet Ekumenické rady
473 492 623 /0300 (ČSOB) pod variabilním symbolem: 20130125.


Zuzana Dvořáková


Kázáni biskupa Františka Radkovského při ekumenickém modlitebním setkání 21. ledna 2013 naleznete níže, v příloze tohoto článku.


Soubory ke stažení:

Ekumenicka slavnost 2013_ homilie.pdf