13. května až 31. července 2013 se konala v Poutní prodejně KNA Velehrad výstava Česká Bible v průběhu staletí – příběh jeruzalémského překladu.
Záštitu nad výstavou převzali: arcibiskup pražský, kardinál Dominik Duka OP metropolita a primas český; kardinál Miloslav Vlk emeritní arcibiskup pražský;
Přemysl Sobotka místopředseda Senátu; Ing. Jaroslav Gajdůšek starosta obce Velehrad a Jan Fatka ředitel Karmelitánského nakladatelství.
Společnost přátel České Bible o. s. zastoupená ředitelkou projektu Alenou M. Kubíčkovou, pořádala v součinnosti s Michalem Holečkem, vedoucím Poutní prodejny Karmelitánského nakladatelství na Velehradě,
výstavu k 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu a jejich překladu Bible do staroslověnštiny – jazyka moravských Slovanů.

Návštěvníci na výstavě mohli vidět panelovou část: Cyrilometodějská misie, Bible v Českých zemích, Výrazy, úsloví a rčení v kontextu Bible a biblické tradice, Bible a literatura, ale také Časovou osu – světové dějiny, dějiny Izraele, dějiny Bible a české dějiny, panel Desatero Božích přikázání, Deset slov – hebrejsky s českým překladem a další zajímavé panely přibližující především příběh jeruzalémského překladu Bible (informace o Jeruzalémské biblické škole, proč a jak český překlad vznikal, přehled spolupracovníků na přípravě originální francouzské verze a české verze, předmluva Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého).
K vydání našeho nejnovějšího překladu byla zaměřena i knižní část expozice.
Jeruzalémská Bible je jeden z nejuznávanějších moderních překladů. Toto dílo vyšlo z práce francouzských biblistů a teologů, kteří kvůli studiu Písma Svatého založili v Jeruzalémě před sto dvaceti lety Biblickou školu studia a výzkumu biblických textů.
Její český překlad, vzniklý z pera manželů Františka X. a Dagmar Halasových, vydaný tiskem v roce 2009 je možné označit za unikátní klenot překladatelského a knižního umění.
Jedná se o jeden z nejrozšířenějších katolických překladů Písma Svatého ve světovém měřítku. Obsahuje 46 knih Starého a 27 knih Nového zákona včetně deuterokanonických knih, úvody k jednotlivým knihám, jazykové, historické, teologické komentáře a konkordanční odkazy.
V roce 2010 byla vydaná Zlatá Bible s 259 věrnými ilustracemi a textem podle Jeruzalémské Bible z roku 2009. Ilustrace pocházejí z nejkrásnějších Biblí, které vznikly v průběhu uplynulých staletí, nadchnou svou dokonalostí, umělecko-historickým významem a bohatou symbolikou. Jde o mistrovské dílo trvalé hodnoty.

Dalším unikátním dílem, které bylo vydáno v roce 2011 s českou verzí jeruzalémského překladu je Bible s ilustracemi Salvadora Dalího.
Od roku 2002, kdy byla výstava Česká Bible v průběhu staletí poprvé zahájena v Senátu PČR, byla v různých obměnách uvedena již na 42 místech u nás i v zahraničí a navštívilo ji více než 400 000 návštěvníků. Výstava Česká Bible v průběhu staletí je jediná na našem území, která představuje Bibli a její české překlady v takovémto rozsahu. Bohatý doprovodný program je realizován vždy se zohledněním aktuálního místa konání výstavy.
V rámci doprovodného programu výstavy na Velehradě byly představeny také vybrané obrazy našeho předního umělce Jaroslava Šerých, které budou po boku děl dalších devíti současných českých a slovenských umělců součástí nově připravovaného vydání Jeruzalémské Bible.
Návštěvníci si dále mohli prohlédnout obrazy Borise Jirků či Karla Rechlíka a další.
Expozicí na Velehradě přispívají organizátoři výstavy k uctění Božího Slova, připomenutí jeho překladatelů a k podpoře jeho šíření na našem území. Snaží se rovněž podpořit vědomí naší národní hrdosti na to, že jsme zemí, kde má úcta k Božímu Slovu stále svoje pevné místo a kontinuitu.
České překlady Bible nás stále živě odkazují ke křesťanským duchovním kořenům Evropy a právem se řadí ke světovému kulturnímu dědictví.
Partneři: Česká křesťanská akademie, Ekumenická rada církví ČR

Bližší podrobnosti k výstavě sdělí:
A. M. Kubíčková
ředitelka projektu
a.kubickova1@gmail.com
t. 774 890 614
za Společnost přátel České Bible o.s.
(redakčně upraveno)