Oslavy 400. výročí vydání Bible kralické

Ve dnech 13. až 15. září 2013 proběhnou v Kralicích nad Oslavou oslavy 400. výročí vydání Bible kralické. Organizátorem akce je Českobratrská církev evangelická spolu s obcí Kralice nad Oslavou, Slezskou církví evangelickou a. v., občanským sdružením České studny a Moravským zemským muzeem. Záštitu nad akcí převzali a účast přislíbili prezident České republiky Miloš Zeman, bývalá předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová a předseda Senátu Milan Štěch.

Oslav se zúčastní představitelé české i zahraniční ekumenické obce, za Českobratrskou církev evangelickou Joel Ruml, synodní senior Českobratrské církve evangelické a předseda Ekumenické rady církví v České republice a Lia Valková, synodní kurátorka Českobratrské církve evangelické.

Oslavy si kladou za cíl připomenout mezník církevních a národních dějin, který nevyniká pouze svým teologickým a duchovním významem, ale poukazuje také na vyspělost českého národa a jazyka.

Před 400 lety završila Jednota bratrská své mnohaleté a monumentální překladatelské úsilí vydáním Bible kralické. Jednalo se o první a úplný překlad z původních biblických jazyků do češtiny. Bible kralická se tímto počinem zařadila mezi první evropské jazyky, které co nejvěrnějším způsobem přiblížily věřícím lidem vztah Boha a člověka. O dvě století později, v počátcích národního obrození, pomáhala Bible kralická formovat moderní český jazyk a byla důkazem, že český jazyk není reliktem, ale je životaschopný, výrazově pestrý a krásný.

V rámci oslav 400. výročí vydání Bible kralické je připraven rozsáhlý program, který zařadí význam Bible kralické do širokého společenského a historické kontextu. Program oslav najdete s dalšími informacemi na webových stránkách www.nase-reformace.cz a naleznete jej také v příloze tohoto e-mailu.

 

Mgr. Tomáš Najbrt

Komunikace s veřejností a médii

Českobratrská církev evangelická

 

Program oslav 400. výročí vydání Bible kralické