Řídící výbor Ekumenické rady církví v ČR

Řídící výbor Ekumenické rady církví v ČR:

 

Členské církve:


Mgr. Tomáš Tyrlík (Slezská církev evangelická a.v.) - předseda ERC

 Ivana Procházková, Th.D. (Evangelická církev metodistická) - 1. místopředsedkyně ERC

Mgr. Marián Čop (Evangelická církev a.v.) - 2. místopředseda ERC

Martin Moldan (Apoštolská církev)

František Pekárek, Por. (Armáda spásy)

Jan Jackanič (Bratrská jednota baptistů)

Církev bratrská - zástupce bude jmenován

ThDr.Tomáš Butta, Th.D (Církev československá husitská)

Pavel Pokorný (Českobratrská církev evangelická)

ThMgr.Jan Klas (Jednota bratrská)

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku - zástupce bude jmenován

Pavel Benedikt Stránský (Starokatolická církev)

 

(Aktualizováno dne 30. 11. 2021)