Dohoda o spolupráci k 600. výročí Mistra Jana Husa mezi ČCE a CČSH

Slavnostní podpis Dohody o spolupráci k 600. výročí M. J. Husa mezi Církví československou husitskou a Českobratrskou církví evangelickou a tisková konference o přípravách roku 2015

 

K chystanému 600. výročí Mistra Jana Husa v roce 2015 se rozhodly Církev československá husitská (CČSH) a Českobratrská církev evangelická (ČCE) uzavřít společně Dohodu o spolupráci.

 

Patriarcha Církve československé husitské ThDr. Tomáš Butta a synodní senior Českobratrské církve evangelické Mgr. Joel Ruml společně se synodní kurátorkou ČCE Liou Valkovou a místopředsedkyní Ústřední rady CČSH RNDr. Ivanou Macháčkovou podepíší slavnostně Dohodu o spolupráci k 600. výročí M. J. Husa mezi Církví československou husitskou a Českobratrskou církví evangelickou v úterý 3. prosince 2013 v 11:00 hodin v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí a v 18:00 hodin v kostele Martin ve zdi.

 

V chrámu sv. Mikuláše bude po slavnostním podpisu následovat tisková konference, při níž seznámí koordinátoři komisí pro 600. výročí M. J. Husa obou církví přítomné s obsahem dohody a novináři a reportéři budou moci klást otázky na přípravy roku 2015.

 

Kromě výše zmíněných představitelů církví bude slavnostnímu podpisu i tiskové konferenci přítomen též biskup Římskokatolické církve František Radkovský, předseda Rady pro ekumenismus České biskupské konference, který se při novém svolání Husovské komise v roce 2011 stal současně i předsedou Ekumenické komise pro Husovo jubileum v roce 2015. Při druhé části slavnostního podpisu Dohody v kostele Martin ve zdi vystoupí v 18:00 hodin Alfréd Strejček s Margit Klepáčovou v pořadu „Mistru Janovi s láskou.“

 

Mgr. Tomáš Najbrt

Komunikace s veřejností a médii

Českobratrská církev evangelická

 

Pozvánka do kostela sv. Martina ve zdi

Pozvánka do kostela sv. Mikuláše