V sobotu 18. ledna začíná na celé severní polokouli Týden modliteb za jednotu křesťanů (TMzJK). Slaví se tradičně již více než 100 let. Ekumenická rada církví v ČR se k TMzJK každoročně připojuje, nejinak je tomu i letos. Zástupci církví se společně s představiteli České biskupské konference sejdou ke slavnostní bohoslužbě 20. ledna od 18 hodin v Praze 6 Dejvicích.

V rámci TMzJK pořádáme každý rok také dobročinnou sbírku, do které se můžete zapojit i Vy. Pro letošní rok byl, společně s Nadací Divoké husy, vybrán projekt Diakonie Českobratrské církve evangelické v Čáslavi. Výtěžek sbírky bude použit na pokrytí nákladů pořádání Dobročinného plesu, který má Diakonii přinést finanční prostředky na rekonstrukci chráněného cvičného bytu pro klienty Diakonie. Nadace Divoké husy zdvojnásobí částku, kterou se podaří vybrat v rámci ekumenických bohoslužeb během TMzJK a posléze předá čáslavské Diakonii.

Pokud se rozhodnete tento projekt podpořit, budeme vám velmi vděčni. Vybrané finanční prostředky můžete zasílat na konto Ekumenické rady církví v ČR, č.ú.: 473 492 623/0300 (ČSOB), pod variabilním symbolem 20140120, a to do konce ledna 2014. Děkujeme Vám!