Nejvyšší představitelé církví sdružených v Ekumenické radě církví se dnes sešli na svém pravidelném zasedání, Řídícím výboru, a vydávají následující prohlášení:

Řídící výbor Ekumenické rady církví v ČR se zármutkem sleduje aktuální dění na Ukrajině a vyzývá členy svých církví k modlitbám za pokojné řešení krizové situace.


V Praze dne 5. února 2014


ŘV ERC v tomto složení:

Apoštolská církev

Bratrská jednota baptistů

Církev adventistů sedmého dne

Církev bratrská

Církev československá husitská

Českobratrská církev evangelická

Evangelická církev metodistická

Evangelická církev augsburského vyznání

Jednota bratrská

Pravoslavná církev

Slezská církev evangelická augsburského vyznání

Starokatolická církev