Prázdniny 2014 s Českobratrskou církví evangelickou

Českobratrská církev evanglická pořádá od 20.6. do 30.8. 2014 v Táboře J.A. Komenského v Bělči nad Ohří a Horském domově v Herlíkovicích sedmnáct letních pobytových akcí pro všechny generace.

Přehled všech letních pobytů a další informace k letním pobytům naleznete na adrese:

http://ovv.evangnet.cz/leto-2014

Několik pobytů je určeno i rodinám s tělesně postiženými dětmi. Mězi pobytovými akcemi naleznete i evangelizační kurz.K evangelizačnímu kurzu si můžete z tohoto článku stáhnout plakát, pokyny a přihlášku.

Na pobyty jsou zváni všichni zájemci o tyto pobyty.

Pobyty připravuje Oddělení výchovy a vzdělávání Českobrarské církve evangelické ve spolupráci s poradním odborem pro práci s dětmi, poradním odborem laiků, poradním odborem pro práci s lidmi s postižením a správci obou středisek.

Další informace získáte v Ústřední církevní kanceláři Českobratrské círvi evangelické, Oddělení výchovy a vzdělávání, poštovní přihrádka 466, 111 21 Praha 1, Jungmannova  9, tel. 224 999 233, fax 224 999 219, e-mail: vychova@e-cirkev.cz; www.e-cirkev.cz