Praha: „NEJÍM, ABY MOHLI JÍST. Den pro Blízký východ.“ Tak se jmenuje právě spuštěná kampaň na 

 

podporu Blízkého východu, kterou připravila Česká biskupská konference. Lidé napříč vyznáními 

 

a životními přesvědčeními jsou v ní pozváni, aby se v  pátek  31.  října  2014 něčeho zřekli (půst) a 

 

ušetřené prostředky poslali prostřednictvím některé z humanitárních organizací lidem na Blízkém 

 

východě, kteří jsou zasaženi konflikty, zejména pak postupem Islámského státu. 

 

„Pojďte se s námi postit. Co ušetříme, pošleme na Blízký východ, kde se lidem nedostává ani 

 

základních potřeb k životu,“ vyzývá k osobní iniciativě kardinál Dominik Duka. 

 

Podle posledních informací Úřadu pro koordinaci humanitárních záležitostí OSN bylo pouze v Iráku 

 

od ledna 2014 vysídleno 1.8 milionů lidí. Odhadem 2.8 milionů lidí potřebuje potravinovou pomoc a 

 

800.000 jich naléhavě potřebuje pomoc s ubytováním. V Iráku dále 1.26 milionů lidi potřebuje pomoc 

 

s přípravou na zimu. Poskytnutí zimních balíčků, jako je např. teplé oblečení, zdravotní služby nebo 

 

jídlo, je kriticky důležité. 

 

Lidé v uprchlických táborech se musí často vyrovnávat s psychologickými traumaty způsobenými 

 

brutálními událostmi. Charita Jordánsko popisuje příběh Hind Abu-Saifové, osmatřicetileté syrské 

 

matky osmi dětí, která uprchla před několika lety ze země. „Neměla jsem jinou možnost než utéci i 

 

s dětmi... Tato scéna bude navždy vtištěna do paměti mé a bohužel i mých dětí!“ říká Hind a vypráví 

 

o tom, jak ozbrojená skupina vtrhla do jejich domu v Daraa a vyvedla jejího manžela na zápraží: 

 

„Vyslýchali ho, skutečně ho bili a potom ho zastřelili“. Následně skupina zapálila dům. Ženě s dětmi se 

 

podařilo uprchnout i s pětiletou dcerou Taghridou, která trpí epilepsií. Papežská nadace Pomoc církve 

 

v nouzi zase popisuje trauma dětí, které spatřily hlavu svého otce oddělenou od těla.

 

„Masakry a únosy prováděné Islámským státem poskytují otřesné důkazy o tom, že severním Irákem 

 

se žene vlna etnické čistky proti menšinám,“ uvedla Donatella Rovera ze společnosti Amnesty 

 

International u příležitosti publikování souhrnné zprávy o situaci v zemi. Podle lidskoprávního hnutí 

 

extremistické ozbrojené skupiny zahájily systematickou kampaň čistek vůči etnickým a náboženským 

 

menšinám, včetně masových vražd, únosů, sexuálních útoků či násilných konverzí. 

 

Prostředky, které lidé v rámci iniciativy „NEJÍM, ABY MOHLI JÍST...“ ušetří, mohou poslat na Blízký 

 

východ skrze některou humanitární organizaci, např. Charitu ČR (sbírka na Sýrii) nebo Člověka v tísni 

 

(SOS Sýrie). Je také možné využít vyhlášené kostelní sbírky.