Stejně jako v minulých letech i letos vyhlašujeme sbírku v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů, a to na projekt DOMEČKU, střediska pro volný čas a integraci Diakonie a misie Církve československé husitské v Trhových Svinech.
Středisko provozuje chráněnou dílnu, ošacovací službu, nízkoprahové zařízení, poskytuje podporu rodin, které se ocitly v tíživé životní situaci a nově i podporu pěstounských rodin.
S naší podporou budou pořádat 31.1. benefici, IX.Ples dobré vůle, a její výtěžek poputuje na pořízení osobního automobilu pro terénní službu, aby vždy byla včas tam, kde ji klienti potřebují.
Děkujeme všem, kteří se ke sbírce připojí a projekt podpoří. Číslo účtu, kam lze zaslat vaše dary, je 473 492 623/0300, variabilní symbol 150119. Dary lze posílat do konce ledna 2015.