Studentská ekumenická slavnost v kostele sv. Jana Křitele na Prádle

V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů se konala v úterý 20. ledna 2015 v kostele sv. Jana Křitele na Prádle v Praze studentská ekumenická slavnost, kterou vedli studenti teologických fakult za účasti zástupců teologických fakult Univerzity Karlovy a teologických škol.

 

Mottem slavnosti byl verš z Janova evangelia „Ježíš jí řekne: Dej mi pít!” (Jan 4,7). Součástí slavnosti byly společné písně, čtení Božího slova, vyznání vin, modlitby i kázání, které pronesl bratr Jan Lavický z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. V kázání mimo jiné bratr Jan Lavický zmínil, že Bohu záleží na tom, aby lidé uctívali Boha v Duchu a v pravdě. Dále pak to, že podřídit se Duchu svatému může být riskantní a že setrvání v pravdě je úkol, který je možné splnit, jak je vidět na příkladu Mistra Jana Husa. Součástí slavnosti byl i symbolický akt s vodou, při kterém studenti rozdávali všem přítomným pohárek s vodou, což symbolizovalo, že pít z pramene Boží milosti znamená přijímat odpuštění.

 

Po závěrečném požehnání, které pronesli studenti, pozdravili přítomné děkani a zástupci teologických fakult a škol a Ekumenické rady církví v ČR.  Po té byl již dán prostor  rozhovoru k nadcházejícímu 600. výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa. Diskutovalo se o pohledu na dějiny, ale i o tom, jak můžeme na základě odkazu Mistra Jana Husa v současnosti jednat  v rámci ekumenických vztahů i jako jednotlivci. Účastníci slavnosti dostali publikaci Slavnostní prohlášení CČSH k 600. výročí Mistra Jana Husa, kterou v roce 2014 vydala Církev československá husitská.

 

Studentská ekumenická slavnost se v Praze konala již po osmé. Hlavním pořadatelem slavnosti byla Církev československá husitská, která slavnost pořádala ve spolupráci s Ekumenickou radou církví v ČR.

 

Fotografie ze studentské ekumenické slavnosti naleznete ve fotogalerii.