Bohoslužba smíření v Betlémské kapli

V pondělí 15. června 2015 v 18:30 se bude v Betlémské kapli konat Bohoslužba smíření, která bude zaměřena na smíření s Bohem a mezi křesťany s prosbou za odpuštění křivd minulosti při příležitosti 600. výročí Husovy smrti v Kostnici.

Při bohoslužbě promluví: Mons. Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D., prezident České křesťanské akademie a farář Římskokatolické akademické farnosti u Nejsvětějšího Salvátora v Praze 1, ThDr. Pavel Černý, Th.D., kazatel, emeritní předseda Rady Církve bratrské a Ekumenické rady církví.

Bohoslužbě předsedají: Mgr. Daniel Majer, vikář a farář Církve Československé husitské a Mgr. Pavel Pokorný, farář Českobratrské církve evangelické.

Zpěv: Richard Pachman a Dita Hořínková

Varhany: Bohumír Rabas

Pořádají: Sbor Církve bratrské v Praze 1 a Římskokatolická akademická farnost Praha, společně s dalšími duchovními a křesťany vnitřní Prahy. Srdečně zveme k účasti a připomenutí památky toho, kdo usiloval o reformu Kristovy církve.

 

Příloha:

Plakát - Bohoslužba smíření v Betlémské kapli