Historická událost v Týnském chrámu

V Chrámu Panny Marie před Týnem na pražském Staroměstském náměstí se v sobotu večer 20. června konala ekumenická Bohoslužba smíření s Bohem a mezi křesťany, u příležitosti 600. výročí Husovy smrti.

 

Foto: V.Drašnar, CČSH

 

V chrámu se sešli představitelé i věřící katolického i nekatolických vyznání. Hlavními kazateli byli římskokatolický pražský arcibiskup D. Duka a předseda ERC D. Fajfr. S projevem zdůrazňujícím historický význam setkání vystoupil rovněž emeritní pražský arcibiskup M. Vlk, Husův list z Kostnice přečetla v úvodu bohoslužby paní Kamila Moučková. „Kéž jsme v této jednotě v různosti posvěceni v Boží pravdě,“ řekl ve svém kázání D. Fajfr. 

 

Fotografie z Bohoslužby smíření od V. Drašnara z Církve československé husitské naleznete ZDE.

 

Zdroj: Církev československá husitská

 

Fotografie z Bohoslužby smíření od Vojtěcha Mátla z Arcibiskupství pražského naleznete v

médiích na webu ERC.