Přinášíme vám v tomto článku stanovisko Předsednictva Ekumenické rady církví v ČR ohledně nedávných nenávistných výhružek a vandalských útoků a související tiskovou zprávu Českobratrské církve evangelické a tiskovou zprávu Sboru Církve bratrské v Litomyšli.

 

Předsednictvo Ekumenické rady církví v ČR vyslovuje podporu všem aktivním lidem dobré vůle, kteří se nezalekli hloupých a nenávistných výhružek a vandalských útoků na střediska pomoci, kavárny a obchody ze strany rádobybojovníků za jednobarevné Česko, jichž jsme v posledních dnech svědky. Existují metody, které mohou účinně posouvat problémy k jejich vyřešení, jako např. dialog a společné úsilí, bohužel existují i metody, které překračují slušnost, eliminují možnost jakékoli dohody a jsou vpravdě zlem - počmárání cizí fasády, lepení hanlivých samolepek, výhružky smrtí. Vyslovujeme se důrazně proti takovým praktikám a děkujeme všem, kteří se nenechají zastrašit a nepolevují ve svém dlouhodobém úsilí pomoci těm, kteří jí potřebují. 

V Praze, 26.4.2016, Předsednictvo ERC

 

Vyjádření synodní rady Českobratrské církve evangelické k útoku vandalů na Diakonii ČCE najdete ZDE.

 

Tiskovou zprávu Sboru Církve bratrské v Litomyšli ze dne 24. 4. 2016 najdete ZDE.