V Praze se koná 7. mezinárodní festival pravoslavné hudby ARCHAION KALLOS

Už posedmé budou dva říjnové týdny patřit hudbě východního křesťanství. Letošní ročník festivalu je výjimečný mimo jiné i proto, že se zabývá tématem „hudba doby Karla IV. na Východě: Byzantská ars nova. Tomuto tématu budou věnovány dva koncerty festivalu, na nichž zazní skladby jednoho z nejdůležitějších skladatelů a hudebních teoretiků evropského středověku sv. Jana (Ioannise) Koukouzelise, který je v ČR málo známý, a dalších skladatelů tzv. byzantské ars novy (Byzantine Ars Nova), kupříkladu Jana (Ioannise) Kladase či Nikolaose Asana. Na koncerty naváže mezinárodní konference „Ars Nova East and West“, která se koná ve spolupráci s mezinárodní společností pro pravoslavnou hudbu ISOCM, a také odborné přednášky.

Součástí festivalu jsou jako každý rok světové premiéry skladeb žijících českých autorů a české premiéry renomovaných zahraničních autorů.V tomto roce festival uvede dvě světové premiéry současných českých skladatelů Jana Ryanta Dřízala a Slavomíra Hořínky, inspirované hesychasmem, tedy spiritualitou, která je spojená hlavně s dobou Karla IV. na Východě, a také české premiéry skladeb zahraničních skladatelů I. Moodyho a A. Baltase.

Festival představí široké spektrum hudby východního křesťanství, zazní tradiční byzantská hudba, slavné duchovní skladby mistrů vyspělého slovanského vícehlasu (A. Archangelskij) až po díla předních současných autorů.

V rámci doprovodných akcí festivalu můžete zhlédnout výstavu ikon, projekci filmu Brzy bude konec světa (režie: Aleksandar Petrović, Jugoslávie – Francie, 1969)a navštívit tematické přednášky.

 

 

Bližší informace získáte na www.philokallia.com.

 

Příloha:

Plakát

 

Program

 

Koncerty:

Hudba doby Karla IV. na Východě:
Byzantská ars nova
6. 10. 2016, 19:30
Koncert věnovaný tvorbě nejdůležitějších skladatelů tzv. byzantské ars novy (sv. Jan Koukouzelis, I. Kladas aj.)
Byzantský sbor Romanos Melodos, umělecký vedoucí: Nikolaos Lymbouridis (Kypr)
Jako host vystoupí vokální trio Chorodia Agiu Georgiu
Místo konání: Pravoslavný chrám svatých Cyrila a Metoděje, Praha 2
Vstupné: 180 Kč, 120 Kč

 

Nikola a Bojana Peković
s Aleksandarem Jakovljevićem
9. 10. 2016, 20:00
Tradiční duchovní a lidová srbská hudba s prvky současné západní hudby
Bojana Peković: zpěv, gusle (tradiční srbský nástroj)
Nikola Peković: harmonika
Aleksandar Jakovljević: violoncello
Místo konání: Malostranská beseda, Praha 1
Vstupné: 200 Kč, 150 Kč

 

Pocta Archangelskému (170. výročí narození)
10. 10. 2016, 19:30
Smíšený sbor Canti di Praga, řídí Jan Svejkovský
Mužský sbor chrámu Zesnutí přesvaté Bohorodice, řídí Alexey Kleptsin
Místo konání: Pravoslavný chrám svatých Cyrila a Metoděje, Praha 2
Vstupné: 180 Kč, 120 Kč

 

Ars nova na Východě a na Západě
14. 10. 2016, 19:30
Dialog mezi nejvýznamnějšími díly hlavních reprezentantů ars novy na Západě a na Východě – G. de Machaut (Missa de Notre Dame), sv. Jan Koukouzelis aj.
Mužský vokální soubor Polyfonion, umělecký vedoucí: Igor Angelov
Philokallia ensemble, umělecký vedoucí: Marios Christou
sólo: Protopsaltis Grigoris Anastasiou
Koncert také představí premiéry soudobých skladatelů I. Moodyho a A. Baltase.
Místo konání: Pravoslavný chrám svatých Cyrila a Metoděje, Praha 2
Vstupné: 180 Kč, 120 Kč


Hesychasmus – hudba (z) ticha
18. 10. 2016, 19:30
Arvo Pärt: Fratres, Für Alina
Slavomír Hořínka: Prayer Inside (světová premiéra)
Jan Ryant Dřízal: Organická studie č. 1. pro sólo klavír (světová premiéra)
Konstantinos Protopsaltis: Nyn ai dynameis… (Nyní mocnosti nebeské)
a další byzantské skladby
Housle: Jakub Marek
Klavír: Andrea Vavrušová
Místo konání: HAMU, Galerie, Malostranské náměstí 13, Praha 1
Vstupné: 150 Kč, 100 Kč, pro studenty hudby vstup volný

 

Bohoslužba:

Liturgie sv. Jana Zlatoústého s autentickým byzantským chorálem
9. 10. 2016, 9:30 (DOPOLEDNE)
byzantský sbor Romanos Melodos
, řídí Nikolaos Lymbouridis
Liturgie se koná za účasti pražského arcibiskupa Michala.
Místo konání: Pravoslavný chrám svatých Cyrila a Metoděje, Praha 2
VSTUP VOLNÝ

 

DOPROVODNÉ AKCE

Konference

Konference Ars Nova East and West ve spolupráci s mezinárodní společností pro duchovní hudbu ISOCM, více informací na www.isocm.com

 

Projekce
Projekce filmu Brzy bude konec světa
režie: Aleksandar Petrović, Jugoslávie – Francie, 1969
3. 10. 2016, 17.30
Kino PONREPO, Bartolomějská 11, Praha 1
Vstupné: 80 Kč, 70 Kč

 

Výstava
Výstava pravoslavných ikon Alina a Karly Pater
od 1. 10. do 31. 10. 2016
Karpatský chrám sv. archanděla Michaela, Kinského zahrada, Praha 5 – Smíchov
otevírací doba:
pondělí: 8:00–10:00 (dopoledne), středa: 19:00–20:00, pátek: 19:00–20:00,
sobota: 19:00–21:00, neděle: 9:00–13:00,
Vstup volný

 

Přednášky
Úvod do hesychasmu

doc. ThDr. Václav Ježek, Ph.D.
17. 10. 2016, 16:30
Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta
místnost R107, M. D. Rettigové 4, 116 39, Praha 1
Vstup volný

 

Klášter na Slovanech – Karlův most mezi Východem a Západem
ThDr. Jakub Jiří Jukl, Th.D.

NÁRODNÍ PAMÁTNÍK HRDINŮ HEYDRICHIÁDY, Resslova 9a, Praha 2 – Nové Město

Bližší informace o výstavě a přednáškách na www.philokallia.com.

 

Festival se koná pod záštitou starostky Prahy 2 Mgr. Jany Černochové
a velvyslankyně Srbské republiky J. E. Very Mavrić

a s požehnáním a finanční podporou
Jeho Vysokopřeosvícenosti vladyky Michala, arcibiskupa pražského.

 

Sponzoři:

Hlavní město Praha, Ministerstvo kultury ČR, Městská část Praha 2, Nadace Život umělce, Osa − Ochranný svaz autorský, Greek transport and logistic, Nakladatelství Pavel Mervart, chrám sv. Michala v Kinského zahradě v Praze 5, chrám Zvěstování přesvaté Bohorodice na Slupi v Praze 2, chrám Zesnutí přesvaté Bohorodice na Olšanech v Praze 3, Pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje v Praze 2, NH Hospital, a.s., Greek Life s.r.o.

 

Partneři:

Pražská pravoslavná eparchie, Pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje, Damaskinos, z.s., Národní filmový archiv.

 

Mediální partneři:

ČRo 3 – Vltava, časopis Harmonie, časopis Hudební rozhledy, Radio Proglas, Televize Noe, UNIVERSUM − revue České křesťanské akademie, Unie českých pěveckých sborů

 

 

Pořadatel: Spolek Philokallia, Chodská 14/1419, 120 00 Praha 2, 776 561 698, www.philokallia.com