Zveme vás k účasti na Aliančním týdnu modliteb 2017 za děti

Srdečně Vás zveme k účasti na Aliačním týdnu modliteb 2017, který se bude konat od 8. do 15. ledna 2017 a který bude věnován modlitbám za děti.

 

Nikdy v minulosti nebylo na světě tolik dětí, jako dnes. Děti tvoří asi 1/3 obyvatel Země (asi 2,5 mld. ze 7,5 mld.). Děti jsou budoucností tohoto světa. Nesmírně proto záleží na tom, v jakých podmínkách budou vyrůstat a jak budou vychovávány. Děti jsou rovněž jedním z největších misijních polí. Stejně jako dospělí mají duchovní potřeby, stejně jako dospělí potřebují záchranu pro věčnost, stejně jako dospělí mohou porozumět evangeliu a přijmout spasení. Když nás Ježíš posílá kázat evangelium všemu stvoření (Mk 16, 15), nemůžeme opomenout děti. Pán Ježíš Kristus dává děti za vzor (Mt 18, 3–4). Děti jsou vnímavé na evangelium a duchovní vyučování, zájmem o evangelium zahanbují dospělé. Získat dítě pro Krista znamená získat pro něj celý lidský život. Děti jsou také jednou z nejohroženějších skupin populace. Jsou křehké a zranitelné. Mnohé negativní jevy ve světě (hlad, pronásledování, válečné konflikty, přírodní katastrofy, krize rodiny) nejvíce dopadají na děti.

 

Věřím, že naše společné modlitby v rámci Aliančního týdne modliteb mohou být povzbuzením pro církev, aby lépe naslouchala dětem, jejich radostem a trápením, ale otázkám, nápadům a snům.

 

Děti potřebují naše modlitby!

 

Jiří Unger,

tajemník ČEA

 

Modlitební průvodce k Aliančnímu týdnu modliteb 2017 za děti naleznete ZDE.

 

Zdroj: Česká evangelikální aliance

 

 

Přehled celopražských setkání k Aliančnímu týdnu modliteb 2017 za děti naleznete ZDE.