V roce 2017 bude dle dohody s nadací Divoké husy podpořenou organizací ze sbírky v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů Charita Zábřeh a její Denní stacionář Domovinka. Cílem projektu, který chce Denní stacionář Domovinka podpořit, je umožnit klientům stacionáře - seniorům, lidem s demencí a osobám upoutaným na invalidní vozík, smysluplnou práci s přírodninami, bylinkami, ovocem a zeleninou, a to za pomoci vyškoleného personálu zařízení. To však nejde uplatnit bez patřičného materiálního zázemí, které by jmenované skupině práci na zahradě umožnilo. Práce na zahradě je pro většinu klientů takřka nemožná, ačkoliv je tolik vítaná.

Charita Zábřeh pořádá 3. 2. 2017 benefiční společenský ples s tanečním vystoupením, módní přehlídkou a tombolou, z jehož výtěžku spolu s financemi vybranými během sbírky v TMzJK, budou pořízeny zvýšené záhony, mobilní truhlíky, kaskádové truhlíky a materiál na úpravu terénu pro snadný pohyb obtížněji chodícím a klientům pohybujícím se na invalidním vozíku. Více informací o této organizaci a konkrétním projektu naleznete níže v příloze článku.

Děkujeme všem, kteří se rozhodnout tento projekt podpořit a pomoci. Dary lze posílat do 2.února 2017 na účet Ekumenické rady církví v ČR 473 492 623/0300 pod variabilním symbolem 170118. Zpráva o vybrané částce bude zveřejněna ve 2. únorovém týdnu na webu ERC.

 

Příloha:

Charita Zábřeh a benefice s Divokými Husami