V Praze se konala ekumenická bohoslužba za účasti římskokatolických biskupů a představitelů církví sdružených v ERC

V pondělí 23. ledna 2017 se ve Sboru Církve československé husitské v Praze na Vinohradech konala u příležitosti Týdne modliteb za jednotu křesťanů ekumenická bohoslužba ERC a ČBK, které sezúčastnili také římskokatoličtí biskupové a vrcholní představitelé církví sdružených v Ekumenické radě církví v ČR. Tématem letošního Týdne modliteb za jednotu křesťanů bylo Smíření - Kristova láska nás nutí.

 

Autor fotografie: Aleš Čejka

Další fotografie ERC naleznete ZDE a fotografie Jakuba Šerých ZDE.

 

V úvodní části bohoslužby zazněly prosby za odpuštění hříchů. Jednotlivé hříchy byly ztvárněny symbolickými kameny, které měly tyto popisky: „nedostatek lásky“, „nenávist a pohrdání“, „falešné obviňování“, „diskriminace“, „pronásledování“, „narušené společenství“, „nesnášenlivost“, „náboženské války“, „rozdělení“, „zneužívání moci“, „odloučení“ a „pýcha“. Z těchto symbolických kamenů byla postavena zeď, jež symbolizovala rozdělení a nejednotu v církvi. Při pokládání jednotlivých symbolických kamenů zdi se přítomní modlili za odpuštění výše uvedených hříchů.

 

V další části ekumenické bohoslužby byly přečteny biblické oddíly z Ezechiela 36,25-27, z 2 . Korintským 5,14 -20 a z Lukášova evangelia 15,11-32. Kázání pronesl emeritní biskup plzeňský František Radkovský. Ve svém kázání také zmínil Ježíšovu modlitbu za jednotu jeho učedníků i to, že usilování o jednotu je důležitým úkolem křesťanů, k jehož naplnění je potřebná Boží pomoc.

 

V průběhu bohoslužby se symbolická zeď rozdělení změněna v kříž, který připomínal, že se naše hříchy proměňují skrze Kristovu oběť na kříži. V závěru bohoslužby představitelé církví předávaly přítomným plamen svíce jako symbol toho, že křesťané mají být Kristovými posly, kteří přinášejí smíření a zprávu o Kristu do prostředí nesvornosti, konfliktů a rozdělení. Po bohoslužbě naslédovalo neformální setkání představitelů církví a přítomných účastníků spojené s pohoštěním, které laskavě připravil místní Sbor Církve československé husitské.

 

Fotografie ERC z ekumenické bohoslužby ERC a ČBK naleznete ZDE.

 

Fotografie Jakuba Šerých z ekumenické bohoslužby ERC a ČBK naleznete ZDE.