Pracovníci církví diskutovali o úloze křesťanských medií v dnešní společnosti

Ve čtvrtek 11. května 2017 se konal v pražském charitním školicím středisku Marianeum 20. studijní den ERC na téma „Proti proudu?“ s podtitulem: Role křesťanských médií v dnešní společnosti.

 

Foto: účastníci studijního dne v diskuzi s Janem Váněm, autor: Jan Jackanič

 

Úvodní zamyšlení k modlitbám si připravil synodní senior ČCE a první místopředseda ERC Daniel Ženatý. Za mediální komisi ERC, která tento studijní den připravovala ve spolupráci s tiskovým střediskem České biskupské konference, promluvil a k přemýšlení nad aktualními otázkami v oblasti médií vybídl Petr Vaďura z Evangelické církve metodistické.

Poté se mohl každý z účastníků studijního dne zúčastnit jednoho ze čtyř volitelných seminářů, ve kterých se roli křesťanských médií v dnešní společnosti pod svým úhlem pohledu věnovali čtyři lidé pohybující se ve světě mediální teorie i praxe. Jindřich Černohorský sdílel zkušenosti z mediálního působení Církve adventistů sedmého dne, Veronika Sedláčková z Českého rozhlasu přiblížila na svém semináři umění vedení rozhovoru, Jan Váně ze Západočeské Univerzity v Plzni diskutoval s účastníky studjního dne o nastolování témat v médiích a nebezpečí manipulace a Martina Dobosiová z Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vedla seminář na téma Sociální média a jejich pedagogický potenciál při výchově a vzdělávání mladých lidí.

Odpolední část studiního dne byla věnována diskuzi s výše zmíněnými vedoucími seminářů, ve které nejprve vedoucí seminářů shrnuli obsah svého semináře a poté jim účastníci mohli klást otázky. Zajímavá diskuze se rozproudila například ohledně využívání sociálních sítí a médií při komunikaci s mladými lidmi. Z diskuze také vyplynulo, že účastníci studijního dne mají zájem o další pokračování v odborném vzdělávání mediálních pracovníků. 

Děkujeme všem řečníkům i organizátorům, kteří se podíleli na přípravě studijního dne.

Ale Čejka

 

Další fotografie z 20. studijního dne ERC naleznete ZDE.