Společnost

Den pro Jeruzalém

zpráva Externí | 22.05.17
Den pro Jeruzalém

Letos uplyne přesně 50 let od chvíle, kdy se svaté město Jeruzalém otevřelo všem věřícím bez rozdílu. Stát Izrael se později zavázal zvláštním zákonem, že zajistí svobodný přístupu osob všech vyznání k místům pro ně svatým a bude vždy ctít jejich cítění k nim. Vyvíjíme velkou snahu nejen v oblasti zpřístupnění svatých míst, ale také památkové péči o ně.

Při příležitosti svátku "Den Jeruzaléma"spolupořádá naše velvyslanectví 23.5. 2017 od 18.00 hodin mezináboženské setkání a koncert v katedrále Sv. Víta k oslavě svatého města, které je nejen symbolem kulturních pout mezi židy a křesťany, ale i ztělesněním duchovních hodnot, které sdílíme.

Na akci vystoupí řada významných představitelů duchovního a politického života České republiky a zazní také zajímavý hudební program v podání prestižního pěveckého tělesa Boni pueri a dalších vynikajících umělců