Výtvarná soutěž pro školy na cyrilometodějské téma

Příběh řeckých bratrů, slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje dodnes udivuje, inspiruje a vzbuzuje emoce i naději. Co říká dnešní školní mládeži? To přinesou výsledky nové výtvarné soutěže Putování dějinami s Cyrilem a Metodějem, která je vyhlašována na obou stranách česko-slovenské hranice. „Cílem výtvarné soutěže je přiblížit školní mládeži společné kořeny české a slovenské kultury i státnosti, pro které bylo velkomoravské období spojené s příchodem byzantské misie sv. Cyrila a Metoděje živnou půdou. Věřím, že tematika soutěže kreativní mládež zaujme,“ uvedl Petr Gazdík, člen Rady Zlínského kraje pro oblast školství, který soutěži poskytl záštitu.

 

Ilustrační foto: Sochy sv. Cyrila a sv. Metoděje ve stejnojmenném kostele v Olomouci-Hejčíně, zdroj: Wikimedia Commons

 

Soutěž je určena pro žáky druhého stupně ZŠ, studenty SŠ a žáky ZUŠ zejména z moravskoslovenského pomezí, centra středověké Velké Moravy. Autoři úspěšných děl se mohou těšit na zajímavé věcné ceny (balíčky regionálních produktů, výtvarných potřeb aj.) a diplomy. Soutěž vyhlašuje mezinárodní sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje při příležitosti letošních oslav 100. výročí vzniku samostatného československého státu ve spolupráci se Slováckým muzeem v Uherském Hradišti a členy sdružení v rámci projektu „Cyrilometodějská tradice v novodobých československých dějinách“ podpořeného Ministerstvem kultury ČR.

 

Témata:

1. "Na počátku bylo Slovo" – Konstantin s Metodějem naučili naše předky číst a psát...

2. Kdo "prahne po takovýchto mužích?" – Cyrilometodějský odkaz (nejenom) pro dnešní svět

 

Školní kategorie:

I. kategorie – 2. stupeň základních škol (7.-8. třída) a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

II. kategorie – střední školy (1.-3. ročník) a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

III. kategorie – základní umělecké školy

 

Umělecké techniky / formát:

malba, kresba, grafika, koláž, keramická mozaika, textil a přírodní materiály, počítačová grafika

formát A5, A4, A3

 

Aktuální informace na www.cyril-methodius.eu/statnost100/

 

Harmonogram soutěže:

Zaslání podmínek soutěže na vybrané školy ČR a SR: leden 2018

Vyhlášení soutěže na školách: únor 2018

Termín pro doručení prací: 18. 5. 2018 (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti)

Vyhodnocení přihlášených děl porotou soutěže: 23. 5. 2018

Příprava katalogu úspěšných prací a výstavy: červen-srpen 2018

Vyhlášení výsledků a předání ocenění za 1.-3. místo z každé kategorie, event. zvláštních ocenění v rámci vernisáže putovní výstavy: 21. 9. 2018 (Památník Velké Moravy ve Starém Městě)

Putovní výstava vybraných děl: září – prosinec 2018 (Staré Město, Mikulčice, Nitra a dále dle zájmu)

 

30. 1. 2018, více informací: Ing. Martina Janochová, ředitelka sdružení EKSCM, tel. +420 733 161 674

 

Přílohy:

Pravidla soutěže


Přihlašovací lístek

 

Nad akcí převzala záštitu Ekumenická rada církví v ČR.