Výnos sbírky v Týdnu modliteb za jednotu křesťanů 2018

Výnos sbírky, která se konala v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů 2018, byl celkem 16 148 Kč. Sbírka je byla  roce 2018 určena na podporu Charitního domu a Pečovatelské služby v Horním Němčí, konkrétně na zakoupení zdravotních a kompenzačních pomůcek pro klienty tohoto zařízení. Součástí sbírky jsou i finanční dary od účastníků Ekumenicé slavnosti, která se konala v pondělí 22. ledna 2018 od 18:00 v kostele sv. Vojtěcha v Praze 6 - Dejvicích, a od dalších místních křesťasnkých církví.

Výtěžek sbírky bude odeslán Nadaci Divoké Husy, která jej předá Charitnímu domu a Pečovatelské službě v Horním Němčí.

Všem dárcům velice děkujeme.