Průsečík - Ty a Ekumena, Ty a svět

Vážení duchovní a členové farností, sborů a náboženských obcí,

dovolte nám pozdravit Vás v tomto měsíci, kdy se odehrál Alianční týden modliteb a Týden modliteb za jednotu křesťanů. Rádi bychom na mnohé společné bohoslužby navázali setkáním ekumenicky naladěné mládeže.

Máme v úmyslu se v neformální atmosféře věnovat závěrečnému dokumentu Synody biskupů ŘKC, které v říjnu loňského roku svolal do Vatikánu papež František nad tématem Mladí lidé, víra a rozlišování povolání. Budeme též diskutovat o možnostech spolupráce napříč církvemi. Rádi bychom se navzájem seznámili a lépe propojili. V našich modlitbách zní přání pomoci tvořit církev všech generací, aktivizovat mladé a přispívat svou prací a aktivitou k práci na Boží vinici.

 

Kdy a kde se sejdeme: první setkání proběhne ve čtvrtek 31. ledna 2019 v 18 hodin v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí. 

 

Koho zveme: primárně mladé lidi z Vaší farnosti/sboru/obce, ale i všechny aktivní zájemce o ekumenické setkávání a spolupráci. Duchovní jsou též vítáni!

 

Jsme Vám k dispozici v případě jakýchkoliv dotazů.

 

Za organizační tým

 

Kristýna Boháčová, studentka filosofie na UK v Praze, doma u Nejsvětějšího Salvátora i v mezinárodní Komunitě Jeruzalém, kristyna.bohacova@gmail.com

 

Martina V. Kopecká, farářka Církve československé husitské, předsedkyně ECHOS při Světové radě církví, účastnice biskupské synody ve Vatikánu v říjnu 2018, martina.viktorie@icloud.com