Výnos sbírky v Týdnu modliteb za jednotu křesťanů 2019

Výnos sbírky, která se konala v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů 2019, byl celkem 7 200 Kč. Sbírka  byla v roce 2019 určena na podporu Chráněného bydlení a Sociální rehabilitace Skryje u Tišnova ((DCH Brno, OCH Tišnov), konkrétně na zakoupení jídelních a pracovních židlí pro klienty CHB a SR Skryje.

Výtěžek sbírky bude odeslán Nadaci Divoké Husy, která jej předá Chráněnému bydlení a Sociální rehabilitaci Skryje u Tišnova .

Všem dárcům velice děkujeme.