Ekumenická rada církví odmítá antisemitismus ve všech jeho podobách

Řídící výbor Ekumenické rady církví (ERC) se na svém jednání 18. a 19. září 2019 zaobíral otázkou antisemitismu.

Jsme si vědomi hluboké provázanosti s historií, kulturou a duchovní tradicí židovství, s kterým naše církve sdílí nejen víru v jediného Boha, ale i Hebrejskou Bibli, která je jako Starý zákon nedílnou součástí křesťanského Písma Svatého. 

V loňském roce jsme si zavedením nové tradice tzv. Červené středy připomněli židovsko-křesťanskou modlitbou, průvodem a červeným nasvícením bohoslužebných staveb a dalších památek pronásledování věřících ve světě a v tomto kontextu vnímáme i problematiku antisemitismu, jako specifické formy nenávisti. V letošním roce chceme v tradici Červené středy pokračovat. 

Zvláště vděčná je ERC za skutečnost, že Federace židovských obcí je od počátku 90. let jejím členem pozorovatelem. Tyto téměř tři dekády vzájemné úzké spolupráce byly mimořádně obohacující pro všechny zúčastněné strany a odrazily se v řadě společných aktivit, které přesáhly hranice jednotlivých církví a náboženských společností a oslovovaly i širší veřejnost. V otázkách duchovní služby se pak spolupráce odehrává zejména na rovině duchovní služby v zvláštních situacích, zejména ve věznicích a nemocnicích. 

Víme, že v některých evropských zemích dochází k enormnímu nárůstu projevů antisemitismu ať už v jeho klasické podobě, nebo ve formě takzvaného nového antisemitismu, který má kořeny v izraelsko-palestinském konfliktu.

Ekumenická rada církví proto rozhodně odmítá antisemitismus ve všech jeho podobách.

 

Řídící výbor ERC