Církevní komunikace v digitální sféře

Aktualizace: 30. 10. 2020

Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference Vás srdečně zvou k účasti na 23. studijním dni ERC na téma Církevní komunikace v digitální sféře, který se bude konat ve čtvrtek 12. listopadu 2020 jod 9:00 do 15:30 jako online videokonference přes program ZOOM

  

HOSTÉ a TÉMATA:

Tomáš Matouš Živný téma Jak připravit virtuální setkání v církvi? 

Tomáš Matouš Živný, fárář Církevního sboru sboru Evangelické církve augsburského vyznání v Plzni, představí možností, jak pořádat virtuální setkání v církevním prostředí – bohoslužby, skupinky, setkání mládeže a církevní orgánů, apod.

 

Martin Švéda - téma Bezpečnostní standard pro videokonference

Martin Švéda je právní specialista ve společnosti Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (www.nukib.cz) byl zřízen v roce 2017 jako ústřední správní úřad pro oblast kybernetické bezpečnosti, s cílem pomáhat zajišťovat kybernetickou bezpečnost v České republice. Přestože k zajištění tohoto cíle působí NÚKIB především na úzký okruh největších a nejdůležitějších státních a soukromých subjektů, je jednou z jeho aktivit také zajišťování prevence a vzdělávání, a to i pro širokou veřejnost. Jelikož se velká část soukromé i pracovní komunikace letos přesunula do kyberprostoru, vydal NÚKIB materiály pro zabezpečení videokonferencí a jejich bezpečnou správu. Jedná se o příručku Videokonference bezpečně, leták Bezpečná práce na dálku – doporučení pro firmy i zaměstnance a pro potřeby institucionálního řešení videokonferencí také Bezpečnostní standard pro videokonference. Představení NÚKIB a jeho činností, stejně tak jako výše uvedených dokumentů vztahujících se k zabezpečení videokonferencí, bude cílem tohoto příspěvku. 

 

Ivo Mareš - téma Jak zvládnout krizovou komunikaci

Nenechat se zahnat do úzkých a minimalizovat mediální škody? Krizová komunikace má být připravená, rychlá a efektivní. Ivo Mareš se jí profesně věnuje dlouhé roky. Z pozice šéfa globálních komunikačních a poradenských agentur radil světovým společnostem. Dlouhodobě působí v Diakonii ČCE.

 

Lucie Endlicherová  - téma Jak připravit rozhovor a podcast

Jak vést rozhovor? Jaké otázky volit a na co se připravit předem? Se zkušenostmi z rozhlasového éteru, které lze zúročit nejen při přípravě podcastů, nás seznámí redaktorka a moderátorka Rádia 7 (TWR) Lucie Endlicherová.

 

Josef Šlerka - téma Fake news, způsoby manipulace v médiích a co s tím?

Josef Šlerka, výkonný ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky,  se ve svém příspěvku bude zabývat fake news, dezinformacemi , manipulací médií v rozhodování a také tím, jak na to vše reagovat. Podrobnosti budou ještě doplněny.

 

Sdílení dobré praxe z mediální práce v církvích, sborech a farnostech. 

Chcete se podělit o něco z toho, co se Vám v mediální práci v církvi podařilo? Pokud ano, v tomto bloku budete mít prostor. pro výměnu zkušeností. Svou zušenost můžete doprovodit prezntací, fotkami, videem, audio nahrávkou nebo predstavením vaší činnosti na sociálních sociálních sítích. Připravujeme podronosti.

 

PROGRAM:

8:30 - 9:00  - Přihlašování k aplikaci Zoom

9:00 - 9:10 - Přivítání

9:10 - 9:40 - Virtuální setkání v církvi - Tomáš Matouš Živný, farář Církevního sboru Evangelické církve augsburského vyznání v Plzni

9:40 - 10:10 - Bezpečnostní standard pro videokonference - Mgr. Martin Švéda, právní specialista ve společnosti Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

10:10 -10:20 - přestávka

10:20 - 11:50 - Jak zvládnout krizovou komunikaci - Ivo Mareš, Diakonie ČCE

11:50 - 12:30 - přestávka na oběd

12:30 - 13:30 - Jak připravit rozhovor a podcast - Lucie Endlicherová 

13:30 - 13:40 - Podcasty - případová studie - Jiří Hofman 

13:40 - 13:50 - přestávka

13:50 - 14:50 - Fake news, způsoby manipulace v médiích a co s tím - Josef Šlerka, Nadační fond nezávislé žurnalistiky

14:50 - 15:00 - přestávka

14:00 - 15:30 - Sdílení dobré praxe

 

PŘIHLÁŠKY:

Přihlašovat se na 23. studijní den ERC můžete do 5. 11. 2020 ZDE.

 

Pro další informace sledujte:

 facebokovou událost 23. studijního dne ERC

webové stránky www.ekumenickarada.cz/23sd

 

 

Přílohy: