Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference připomenou památku 400. výročí od bitvy na Bílé hoře
Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference si v neděli 8. listopadu připomenou památku 400. výročí od bitvy na Bílé hoře. V rámci modlitby nešpor bude odhalen a představen Kříž smíření, vztyčený v aleji Českých exulantů.
Zveme a vyzýváme poutníky, aby si od 17.00 u tohoto kříže individuálně a při zachování protipandemických opatření připomněli tuto osudovou událost a modlili se za smíření a za překonání minulých zranění. Od kříže je pak možné pokračovat do nedalekého kláštera sester benediktinek, kde bude do 20.00 příležitost pomodlit se u hrobu padlých vojáků z bitvy.