Sbírka v Týdnu modliteb za jednotu křesťanů 2021

Ekumenická rada církví v ČR se připojuje k tradiční sbírce v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů, která je v roce 2021 určena na podporu Farní Charity v Kamenici nad Lipou v Kraji Vysočina (www.kamenice.charita.cz). Farní Charita v Kamenici nad Lipou získané prostředky využije na nákup kompenzačních pomůcek, jako je například XXL invalidní vozík, podložek proti vzniku proleženin nebo WC židle. Tyto pomůcky můžou prodloužit dobu pobytu v domácím prostředí osobám se sníženou soběstačností. 

Hlavní činností od zrodu charity je terénní pečovatelská služba, při které pomáhají seniorům a zdravotně hendikepovaným zůstat co nejdéle ve svém domácím přirozeném prostředí.  Více o Farní Charitě v Kamenici nad Lipou a její činnosti  naleznete v přiloženém souboru. 


Sbírka je pořádáná ve spolupráci s Nadací Divoké husy. 

 

Děkujeme všem, kteří se rozhodnou tento projekt podpořit a pomoci. Dary lze posílat do 20. února 2021 na účet Ekumenické rady církví v ČR 473 492 623/0300 pod variabilním symbolem 210118. Výtěžek sbírky bude následně odeslán Nadaci Divoké Husy, která jej předá Farní Charitě v Kamenici nad Lipou.

 

Příloha ke stažení:

Informace o Farní Charitě v Kamenici nad Lipou