Situace čínských křesťanů není lhostejná ani českým církvím. Některé z nich vydaly na jejich podporu prohlášení, uvádíme například toto ze Slezské církve evangelické augsburského vyznání.

______________________________

Vyjádření podpory čínským křesťanům

Synod Slezské církve evangelické augsburského vyznání, jakožto její nejvyšší zákonodárný orgán, na svém XXXII. zasedání 11. května 2018 vyjadřuje podporu čínským křesťanům, kteří u nás požádali o azyl. Existují pádné důvody domnívat se, že v Číně v posledních letech sílí perzekuce a pronásledování křesťanů. Synod vyjadřuje politování nad tím, že azyl byl poskytnut pouze osmi žadatelům a dalším sedmdesáti byl zamítnut. Křesťané z Číny mají povědomí o historii bývalého Československa, ve kterém v době komunismu existovalo pronásledování státními orgány, a věřící zde měli podobné zkušenosti. Přijeli k nám s nadějí, že zde naleznou svobodu vyznání a skutečnou demokracii, která není jen prázdným pojmem. S potěšením slyšíme svědectví o jejich postupné a zdárné integraci do naší společnosti a aktivním zapojení do života různých farností a společenství církví v naší republice. Žádáme tímto příslušné orgány, aby znovu přezkoumaly žádosti a osobní situaci těch, kterým azyl nebyl udělen. Je téměř jisté, že v případě repatriace jim v Čínské lidové republice hrozí věznění či likvidace, neboť to, že požádali o azyl v jiné zemi, je v Číně považováno za trestný čin.

Za Slezskou církev evangelickou a. v.

Mgr. Tomáš Tyrlík, biskup
Mgr. Jiří Chodura, předseda synodu, v.r.