Prohlášení Ekumenické rady církví k situaci na bělorusko-unijní hranici

Se znepokojením sledujeme situaci na bělorusko-unijní hranici, kde se velké skupiny běženců dostávají do mimořádně tíživé situace, která ohrožuje jejich zdraví i životy a která je mnohdy zbavuje lidské důstojnosti. Se vší rozhodností odmítáme zneužívání lidí v těžké životní situaci k dosahování politických cílů. Apelujeme na všechny zúčastněné strany, aby dbaly lidských práv a důstojnosti a nepřispívaly k prodlužování nejistoty a utrpení těch, kteří jsou uvězněni v bezvýchodné situaci. V modlitbách jsme se všemi trpícími i s těmi, kdo se jim podle svých sil a možností snaží pomáhat.

 

Daniel Ženatý, předseda ERC

Petr Raus, 1. místopředseda ERC

Marián Čop, 2. místopředseda ERC