Poselství ERC k synodálnímu procesu

Milé sestry, milí bratří,

římskokatolická církev se v naší zemi i jinde na světě vydala na novou cestu synodálního procesu. V něm chce naslouchat hlasu Ducha svatého ale i hlasům lidským, které mají co říci k tomu, jakým způsobem naši římskokatoličtí bratři a sestry žijí své povolání za Kristovy učedníky.

Ekumena může a má být podle přání papeže Františka jedním z těchto hlasů. Arcibiskup Jan Graubner oslovil jménem České biskupské konference církve ERC s žádostí o pomoc při tomto synodním hledání. Této výzvě a prosbě bychom rádi vyhověli.

Synodální hledání má probíhat na nejrůznějších úrovních, od lokální, přes regionální a celostátní, až po kontinentální a celosvětovou. Našeho setkávání v rámci ekumenických vztahů v naší zemi se týká zejména ona rovina lokální a regionální.

Rád bych vás všechny, bratři a sestry, vyzval k tomu, abyste byli připraveni s otevřeným srdcem a křesťanskou opravdovostí reagovat, pokud se na vás na jakékoli úrovni naši římskokatoličtí bratři a sestry obrátí v rámci svého synodálního hledání. Podle biblického naučení „cokoli děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu,“ (Kol 3,3) buďme připraveni vydat svědectví o tom, jak v ekumenickém vztahu spolupráci se svými římskokatolickými bratry a sestrami zakoušíme a jak ze svého pohledu vnímáme jejich snahu o to, uskutečňovat ve svých životech a ve společnosti církev Kristovu.

Takové svědectví nemá být svým charakterem primárně polemické nebo konfrontační, má být snahou o upřímnou dopomoc poutníkovi, který kráčí na stejné cestě a který k nám vztahuje ruku. Buďme tedy v křesťanské lásce připraveni tuto podanou ruku podle svých možností přijmout.

 

Daniel Ženatý

Předseda Ekumenické rady církví