Sbírka v Týdnu modliteb za jednotu křesťanů 2022

Jako každý rok i během letošního Týdne modliteb za jednotu křesťanů probíhá finanční sbírka. V letošním roce bude její výnos spolu s finančním příspěvkem Nadace Divoké husy použit na podporu Oblastní Charity Hradec Králové, která výtěžek použije na zpracování projektové dokumentace výstavby hospice.  Sbírka je pořádáná ve spolupráci s Nadací Divoké husy, která výnos sbírky zdvojnásobí.

 

 Foto: ilustrační, zdroj PIxabay

 

Děkujeme všem, kteří se rozhodnou tento projekt podpořit a pomoci. Dary lze posílat do 20. února 2022 na účet Ekumenické rady církví v ČR 473 492 623/0300 pod variabilním symbolem 220118. Výtěžek sbírky bude následně odeslán Nadaci Divoké Husy, která jej předá Oblastní Charitě Hradec Králové.