Uspořádejte akci v rámci Modlitby za domov 2023

Vážené sestry, vážení bratři v církvích sdružených v Ekumenické radě církví,

zveme Vás k zapojení se na ve vašich městech a obcích do projektu Modlitba za domov (www.modlitbazadomov.cz), která se koná u příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu 28. října.

I tento rok připravuje Ekumenická rada církví slavnostní bohoslužbu, při které zazní poselství Bible i modlitby za představitele České republiky. Připravujeme přímý televizní přenos z této slavnostní bohoslužby. Kromě toho připravujeme celostátní výtvarnou soutěž v rámci Modlitby za domov od 1. září do 15. října 2023.

Chtěli bychom Vás povzbudit, abyste se svými vlastními aktivitami ve vašem městě nebo obci přidali k Modlitbě za domov.

Cílem těchto aktivit je připomenout, že:

  • stát je se svými silnými i slabými stránkami nedílnou součástí světa, který stvořil Bůh

  • křesťané mají své pozemské úkoly v rámci společnosti

  • máme naději v Ježíši Kristu

Forma, kterou byste se chtěli k Modlitbě za domov připojit, závisí na Vás. Může se jednat o modlitební shromáždění nebo bohoslužbu za účasti politiků, diskuzi, přednášku, koncert, divadlo, výstavu, výlet na nějaké místo, které stát připomene, nebo třeba výtvarnou nebo tvořivou činnost pro děti a jejich rodiče.

Spolupráce mezi církvemi a obcemi a městem: Uvítáme co nejširší spolupráci mezi církvemi a obcí a městem v rámci vašeho města nebo obce. Mohou se zapojit i jednotlivá církevní společenství.

Termín, ve kterém se bude konat Modlitba za domov a do kterého můžete Vaše akce plánovat, je od 14. do 28. října 2023.

Další informace k Modlitbě za domov naleznete na webové stránce www.modlitbazadomov.cz.

Přihlášky do projektu Modlitba za domov:

Pokud se rozhodnete k Modlitbě za domov připojit, prosíme Vás, abyste se přihlásili Váš projekt přes níže uvedený formulář nejpozději do 27. 10. 2023.

O Vašich projektech budeme informovat v rámci médií a na webové stránce www.modlitbazadomov.cz..

Po přihlášce do programu Vám zašleme ke předpřipravený plakát Vašim akcím v rámci Modlitby za domov 2023, který můžete využít pro propagací Vámi organizované akce. 

Přejít na hlavní stránku Modlitby za domov

  www.facebook.com/modlitbazadomov

 

 

Organizuje Ekumenická rada církví v ČR ve spolupráci s církvemi a dalšími partnery. Hlavní mediální partner je Česká televize