Výnos sbírky letošního Týdne modliteb za jednotu křesťanů pro Charitu Jindřichův Hradec

Výnos sbírky, která se konala v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů 2024 pro Charitu Jindřichův Hradec, byl celkem 18 540 Kč. Charita Jindřichův Hradec dary využije na rozvoj fakultativních služeb, konkrétně Výdejny Samaritán, Dobrovolnického centra a Charitního centra a také na pořízení automobilu pro terénní služby.

Výtěžek sbírky bude odeslán Nadaci Divoké Husy, která jej  předá Charitě Jindřichův Hradec. 

 

Všem dárcům velice děkujeme.