Konference evropských církví se sídlem v Ženevě a Komise církví pro migranty v Evropě se sídlem v Bruselu pořádají ve dnech 2.-6.května 2001 v Bratislavě konferenci na téma : " Situace Romů ve střední a východní Evropě".
Očekává se účast asi 60 zástupců různých církví a církevních organizací, kteří se problematikou Romů zabývají. Podtitul konference vyjadřuje přání, abychom všem lidem uměli nabídnout stejné příležitosti a abychom překonávali diskriminaci. Z České republiky se konference zúčastní 4 zástupci.