několik informací ze sekretariátu Ekumenické rady církví
Které události očekáváme a připravujeme v období do začátku adventu
Ženy různých církví se sejdou v rámci projektu EUNIKA na 17. akci od roku 1995, kdy se konalo sejití EUNIKA I. v Praze. Tentokrát se sejdou v Janských Lázních ve dnech 25.-28.října 2001 v domě Sola Fide a hlavním dokumentem, nad kterým se budou zamýšlet, je Pokoj a dobro, což je dokument o vztahu církví k sociálním otázkám.Hosty setkání budou dva hlavní autoři dokumentu bratři Jakub Trojan a Lubomír Mlčoch.
Několik dní před tímto setkáním se na stejném místě sejdou ženy ze Světového dne modliteb.
Také ve stejném termínu se uskuteční setkání národních koordinátorek Evropského Fóra křesťanských žen v Anglii. Česká republika bude zastoupena dvěma koordinátorkami.
Komise pro vzdělávání se sejde 6.listopadu 2001. Připravuje setkání křesťanských pedagogů na 16. února 2002 v modlitebně BJB v Praze, Vinohradská 68.
Komise pro romské otázky se sejde 8.listopadu 2001. Komise má jistý problém v tom, že se zdá, že určité akce pro romské obyvatelstvo - ať pro dospělé či děti ( např. nulté ročníky pro romské děti) - nenachází odezvu anebo netrvají příliš dlouho. Kde je chyba ?
Komise žen se sejde 13.listopadu 2001. Bude mít mezi sebou významného hosta, paní Mgr. Kamilu Meclovou, ředitelku Vězeňské služby ČR. Na pořadu budou též další otázky, kterým se komise soustavně věnuje, např. Dekáda Světové rady církví na překonávání násilí, příprava valného shromáždění Fóra žen v 2002.
Řídící výbor ERC se sejde 20. listopadu 2001. Bude mít též na programu setkání s hostem - s panem ministrem spravedlnosti JUDr. Jaroslavem Burešem. Řídící výbor bude též pozván na televizní slavnost 1.ledna 2002. Jak se bude tato slavnost organizovat ? Bude ekumenická či jiná ? Je třeba se o situaci poradit.
Komise pro sdělovací prostředky se sejde 27. listopadu 2001. Kromě obvyklých informací o práci v různých rozhlasových studiích, v České televizi, v ČTK se komise bude jistě věnovat přenosům bohoslužeb v těchto mediích v r. 2002, konečné verzi pořadu na 1. ledna 2002. Bude možné též referovat o výsledku jednání v řídícím výboru ohledně zlepšení spolupráce mezi církvemi a sdělovacími prostředky, jak navrhla pracovní skupina komise v jednání 16. října 2001.
Ve dnech 29.- 30. listopadu 2001 se naposledy sejde skupina zástupců církví, kteří se připravují po odborné stránce na řešení nepředvídaných situací a havárií a chtějí být nápomocni pastorační péčí. Setkání se uskuteční v Bruntále a koná se v úzké spolupráci s ministerstvem vnitra a humanitární organizací ADRA.
Je třeba též upozornit na první neděli adventní 2. prosince 2001. Přímý přenos ekumenických bohoslužeb se uskuteční z Brna. Ekumenické společenství v Brně a též brněnský televizní tým se na přenos důkladně připravují.
Nakonec dvě informace jiného rázu. Vedení všech církví Ekumenické rady dostaly výzvu, aby vyhledaly zájemce o kurz angličtiny v rumunském městě IASI na jaře 2002. Více informací sdělí vedení každé církve anebo přímo sekretariát ERC. Přihlášky je možné přijímat do zasedání řídícího výboru ERC, tj. do 20.11.2001 ( nejlépe několik dní předem, protože řídící výbor bude o kandidátech rozhodovat).
Druhá informace se týká t. zv. Ekumenického fondu EFA. Všechny církve dostaly návrh na zřízení tohoto fondu. Vyjádření k fondu nechť zašlou na sekretariát ERC do konce listopadu 2001.