Komise byla založena v roce 1993. Referentem komise byl Ing. Petr Raus. Od r. 2002 do února 2006 vedla komisi Růžena Černá. současným referentem je David Dudáš.
1994-1996 projekt Theorom: iniciování výuky romštiny, nultých ročníků, zlepšení soužití majority a Romů.
Uspořádány semináře a besedy o Romech, nultý ročník v Pardubicích.
Od r. 1998 každoročně seminář Romské dítě v neromské rodině. Účast na organizaci romských konferencí.
Shromažïuje a předává informace o Romech v ČR.