Členy komise jsou zástupci většiny církví sdružených v ERC + další spolupracovníci z romských iniciativ.
Jmenovitě:
Jana Beránková (CB)
Květa Carrarettová (CČSH)
Mgr. Daniela Cincibusová (BJB)
Růžena Černá (ČCE
d.o.jer. David Dudáš (PC)- referent komise
Miloslav Fanta (JB)
Lucie Hašková (CČSH)
Lucia Ivanková (ECAV)
Pavel Navrátil (CČSH)
Mgr. Radislav Novotný (ECM)
PhDr. Vlado Oláh (ŘK)
Pavel Sivák (ČCE)
Mgr. Vladislav Szkandera (SCEAV)
Spolupracovníci:
Pavel Lízna (ŘK)